•  

    Ako jedna z mála materských škôl sme otvorení aj počas letných prázdnin. Táto možnosť je k dispozícii len pre deti MŠ s dochádzkou do našej školy aj počas predošlého šk. roka. 

    Typy pobytov v MŠ a školné

    Pobyt

    2-3 roky

    3-6 rokov

    Poldenný (7:00 - 12:30)

    146 €

    96 €

    Celodenný (7:00 - 18:00)

    170 €

    113 €


    V tejto sume je už zahrnuté:

    • Strava
      

    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.