• Triedny MŠ sú vybavené kamerovým systémom za účelom ochrany zdravia a majetku školy.