• Zápis

    Zápis do 1. ročníka prebieha súbežne s mestskými školami, samozrejme je možnosť si dohodnúť aj individuálny termín kedykoľvek počas roka.

    Do iných ročníkov je taktiež možné nastúpiť kedykoľvek počas roka (ak sú voľné kapacity školy).

    Prihlášku je potrebné vyplniť elektronicky na tomto odkaze. V rámci zápisu, prípadne aj pred jeho začiatkom, je dobré si dohodnúť osobné stretnutie s pani riaditeľkou. Rada Vám zodpovie Vaše otázky, predstaví program a fungovanie školy. Kontakty nájdete v sekcii Kontakt.

    Pri zápise do školy sa platí zápisné 20 EUR (platí sa raz za celé štúdium).

    Školné

    Naše malé školné 15 EUR odráža pridanú hodnotu, ktorú prinášame našim žiakom a ich rodičom. Výška mesačného školného fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • ŠKD (do 18:00)
    • ZUŠ (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor).


    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.