• Zápis do ZŠ 2018

    Zápis do 1. ročníka prebieha súbežne s mestskými školami. Tento rok bol určený termín 25.4.2018. V záujme šetrenia Vášho času máte k dispozícii možnosť rezervácie času Vášho zápisu.
    Čas si môžete registrovať TU

    Do iných ročníkov je taktiež možné nastúpiť kedykoľvek počas roka (ak sú voľné kapacity školy). Pre zápisom je potrebné vyplniť elektronikú prihlášku na tomto odkaze.

    Pri zápise do školy sa platí zápisné 20 EUR (platí sa raz za celé štúdium) a školné za prvé 3 mesiace. K zápisu je potrebné taktiež doniesť rodný list dieťaťa a OP zákonného zástupcu.

    Individuálne stretnutie s pani riadieľkou

    Pred zápisom doporučujeme absolvovať stretnutie s pani riaditeľkou. Určite máte otázky ohľadom fungovania našej školy. Pani riaditeľka Vám školu predstaví, vysvetlí drobné inakosti, s ktorými sa u nás stretnete a ukáže priestory školy.
    Konkrétny termín si môžete zadať TU

    Workshop pre budúcich prvákov

    Pre zápisom do našej školy si Vaše dieťa môže u nás vyskúšať školu "nanečisto". Budúci prváci zažijú školský deň, na ktorom si vyskúšajú písanie písmom Comenia Script, počítanie Hejného metódou a taktiež hudobnú výchovu. Deti spoznajú pani učiteľky a priestory školy. Vyskúšajú si deň v škole s podobnou časovou štruktúrou, bez maminy a ocina :-). Deti budú mať taktiež zabezpečenú stravu.

    Akcia je samozrejme BEZPLATNÁ a účasť nie je podmienená podanou prihláškou. Naozaj radi privítame každé dieťa :-).  Povinná je len registrácia na udalosť, môžete tak urobiť TU.