• Dobrý rodič

  • V poslednej diskusnej prednáške v tomto školskom roku sa budeme baviť o domácom vzdelávaní. Z praxe sa dozviete čo všetko takýto typ vzdelávania obnáša a aké sú jeho výsledky. Spomenuté budú aj legislatívne podmienky. 
   Prednášku bude viesť pani Viera Krajčovičová, ktorá je predsedkyňou OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku a ktorá sama doma vzdeláva svoje 4 deti.

   Diskusná prednáška sa bude konať 30.5 o 16:00 v priestoroch našej školy.

   Akcia je verejná. Ak viete o niekom, koho téma zaujíma, pozvite ho :-). Ak môžete, potvrďte svoju účasť v udalosti na facebook-u.