• PaedDr. Katarína Čumová

        • Doktorka Katarína Čumová učí na škole chémiu a biológiu. Dlhoročné pedagogické skúsenosti zúročila v tvorbe učebníc a pracovných zošitov. Je spoluautorkou piatich vydaných učebníc, prírodopisu, biológie a pracovných zošitov z biológie a chémie. Na vyučovacích hodinách využíva moderné metódy prepojené s planétou vedomostí, kde je učivo spracované v digitálnej forme. Žiakom ponúka edukatívne ale aj zábavné metódy práce. Aj v súčasnosti spolupracuje s vydavateľstvom EXPOL Pedagogika v Bratislave a s Mapou Slovakia v Bratislave, ktorá vydáva pracovné zošity. Je držiteľkou plakety J. A. Komenského, prednostom krajského úradu v Trenčíne bola ocenená ako vynikajúci pedagóg trenčianskeho kraja. K žiakom pristupuje objektívne a s láskou. Za dôležité považuje spoluprácu s rodičmi.