• Od nového kalendárneho roka sa naša škola sťahuje do nových moderných priestorov.
   • Svedomitá práca detí
   • Platba školného našim žiakom negarantuje samé jednotky. Na tie je potrebná svedomitá práca, príprava a rešpekt k spolužiakom a učiteľom.
   • Celá agenda školy prebieha v online systéme dostupnom odkiaľkoľvek.
   • Učíme umením
   • Prepojenie so ZUŠ umožňuje deťom blízky kontakt s umením každý deň
     • Ranný ŠKD od 6:45

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

      Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

     • iBobor - Celoštátne kolo

      Nový úspech našej školy:

      Jakub Adamec: 100 percentil
      Nela Sklenárová: 100 percentil
      Filip Bálint: 99 percentil
      Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
      Veronika Majeríková: 94 percentil
      Tomáš Gašparovič: 92 percentil
      Lea Maurerová: 88 percentil
      Ismael Wahid: 88 percentil
      Miroslav Škraban: 85 percentil
      Sofia Šramková: 85 percentil
      Jakub Volek: 85 percentil
      Sarah Schromová: 83 percentil
      Susanne Sumeráková: 79 percentil
      Jozef Oboňa: 79 percentil
      Šimon Petráš: 76 percentil
      Viktória Polerecká: 74 percentil

      Súťaž: iBobor
      Kolo: Celoštátne kolo

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     • Možnosť platby pomocou služby VIAMO

      Klienti VÚB banky alebo Tatra banky môžu platiť školné jednoduchšie

      Pri zadávaní platby vo webovom rozhraní stačí zaškrtnúť poplatky ktoré chcete uhradiť a kliknutím na tlačidlo VIAMO si vygenerovať QR kód. Ten následne stačí oskenovať pomocou aplikácie Vašej banky (platí len pre VÚB a Tatra banku).

    • Školský parlament
     • Školský parlament

      Tento školský rok sme sa na našej škole rozhodli spustiť Školský parlament. Nechceme, aby mal len formálnu funkciu, ale aj reálny dosah na určité aspekty fungovania školy. Žiaci budú môcť navrhovať akcie, doplňovať školský poriadok a presadzovať svoje požiadavky u vedenia školy. Okrem toho budú disponovať aj vlastným rozpočtom s prostriedkami, ktoré im vyhradila škola. Presné znenie štatútu parlamentu nájdete tu.

  • Štvrtok 22. 2. 2018